T 09 330 22 28     assurrisk@verz.kbc.be   
Klachtenclausule
Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot 
overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement, 
Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be. Tel 0800 620 84 
(gratis) of 078 15 20 45 (betalend) of via fax 016 86 30 38. 
Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de 
Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, 
info@ombudsman.as, die optreedt voor de hele sector. Of surf naar 
www.ombudsman.as. 
U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te