T 09 330 22 28     assurrisk@verz.kbc.be   
AssurRisk bvba vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. AssurRisk bvba streeft ernaar uw persoonsgegevens, die via deze website verzameld worden voor diens eigen rekening, op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop AssurRisk bvba deze persoonsgegevens verwerkt.
De persoonsgegevens die door AssurRisk bvba verzameld worden ten behoeve van KBC Verzekeringen NV (zoals bijvoorbeeld gegevens i.k.v. het afsluiten van een verzekeringspolis of een schade- aangifte) maken het voorwerp uit van de privacyverklaring van KBC Verzekeringen NV. Deze is beschikbaar via www.kbc.be/privacy of bij uw tussenpersoon.
Verantwoordelijke voor de verwerking
AssurRisk bvba, Kerkstraat 2 – 9910 Knesselare, is overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld werden/worden voor diens eigen rekening.
Doeleinden: waarvoor worden deze gegevens verwerkt?
In het algemeen verwerkt AssurRisk bvba uw persoonsgegevens om de door hem aangeboden diensten te kunnen aanbieden.
AssurRisk bvba verwerkt de persoonsgegevens om, voor eigen rekening,
• informatie te bezorgen;
• commerciële boodschappen te sturen (direct marketing);
• vragen te beantwoorden;
• afspraken te maken,
• ...
AssurRisk bvba kan uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u elektronisch uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.
Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U hebt recht tot toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden.

U kan schriftelijk de verbetering vragen van onjuiste gegevens.

U kan zich verzetten tegen de verwerking van gegevens of de verwijdering ervan bekomen. In het bijzonder hebt u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Voor de uitoefening van deze rechten kan u een e-mail (assurrisk@verz.kbc.be) of een brief (Kerkstraat 2 – 9910 Knesselare) sturen.

Cookies en analytics
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van deze website, maar bewaard op (de harde schijf van) uw computer. Cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw computer en de website. Cookies kunnen evenwel ook nuttig zijn (bv. het bewaren van voorkeurinstellingen) en bepaalde gegevens kunnen doorgestuurd worden naar deze website en/of Google Analytics, om de werking te beoordelen en te verbeteren.
Als u de cookie – door uw browserinstellingen – aanvaardt, gaat AssurRisk bvba ervan uit dat u, als u voort surft, toestemt met de gegevensverwerking die daaruit voortvloeit.
Meer informatie over cookies en hoe u ze, naargelang van het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, vindt u op de website www.allaboutcookies.org.
Links naar andere websites
De website kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten. AssurRisk bvba heeft geen controle over die websites of die informatie van derde partijen. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. U wordt dan ook geadviseerd om die door te nemen. AssurRisk bvba niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, enig gebruik ervan of het privacy beleid van die websites.
Herziening privacyverklaring
U bent er zich van bewust dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van verwerkingsdoeleinden.
Om u daarover te informeren, publiceert AssurRisk bvba op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van de privacyverklaring op de website.