T 09 330 22 28     assurrisk@verz.kbc.be   

AssurRisk Knesselare


Kerkstraat 2
9910 Knesselare
T 09 330 22 28
F 09 371 95 33
assurrisk@verz.kbc.be


AssurRisk Nevele


Markt 7
9850 Nevele
T 09 371 95 22
F 09 371 95 33
assurrisk@verz.kbc.be


uw bedrijfswerking
Aansprakelijkheidsverzekering medische vrije beroepen
Als medische vrije beroeper bestaat de kans helaas dat een patiënt een schadevergoeding van u eist. Dit kan door een valpartij in uw praktijk zijn maar ook door een medische fout met lichamelijke schade als gevolg. Dankzij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor (para)medici krijgt het slachtoffer een correcte vergoeding voor de schade, waardoor uw privévermogen beschermd blijft. Bovendien kunt u rekenen op juridische bescherming.

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering bedrijfswerking
Tijdens de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming kan er iets mislopen met eventuele schade als gevolg. Dit kan zijn aan klanten maar ook aan buren of derden. Dankzij de BA-polis voor ondernemingen wordt de schadelijder correct vergoed. De polis dekt de schade die veroorzaakt is zowel tijdens als na de productie of na de uitvoering van de werken.

Rechtsbijstandsverzekering
Ook als onderneming kunt u regelmatig nood hebben aan een juridisch expert die u begeleidt bij juridische zaken. Daarbij is iedere actieve persoon verzekerd in uw bedrijf, van de bedrijfsleider tot de jobstudenten. Zowel de gerechtskosten als de advocatenhonoraria worden terugbetaald door KBC.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid
Werd er een beroepsfout begaan door u of uw medewerkers met schade als gevolg? Dan bent u, als ondernemer aansprakelijk waardoor u de schade moet vergoeden. Dankzij de verzekering beroepsaansprakelijkheid wordt de schadelijder vergoed als de persoon schade lijdt door een beroepsfout.

Burgerlijke aansprakelijkheid bestuurder
Een onderneming of vereniging wordt bestuurd door een bestuurder, zaakvoerder, bestuurslid of directielid. Als vertegenwoordiger van die rechtspersoon kunt u wel aansprakelijk gesteld worden voor fouten of nalatigheden die u veroorzaakt aan bedrijven, vzw's en derden. Dergelijke aansprakelijkheidseisen kunnen uw privévermogen aantasten. Het is ook mogelijk om de onderneming of vereniging als derde partij op te nemen binnenin de polis waardoor interne schadeclaims ook gedekt zijn, wat een aantasting van uw privévermogen kan betekenen. Om uzelf en uw privévermogen te beschermen, biedt KBC de BA-bestuurdersverzekering aan die een oplossing biedt voor deze eisen.

Uitloopdekking aansprakelijkheidsverzekering
Indien u uw zelfstandige beroepsactiviteit stopzet wegens pensioen of een andere oorzaak, kan je nog steeds aansprakelijk gesteld worden voor fouten die gemaakt zijn tijdens de beroepsactiviteit maar waar de schade zich pas manifesteert na de stopzetting van de beroepsactiviteit. Dankzij de uitloopdekking, ook wel de posterioriteitsdekking genoemd, bent u verzekerd voor schade-eisen die zich voordoen na de stopzetting van uw beroepsactiviteit.

Een voorbeeld: U bent loodgieter en tijdens uw beroepsactiviteit worden twee leidingen verkeerd aan elkaar geplaatst. U stopt uw beroepsactiviteit maar na de stopzetting merkt de klant op de dat de leidingen een lek vertonen waardoor de klant waterschade heeft. De klant stelt u aansprakelijk en eist een vergoeding. Om dergelijke eisen te voorkomen kunt u het aanvragen om uw aansprakelijkheidsverzekering verder te laten lopen, bijvoorbeeld voor 3 jaar.


Indien u niet weet welke verzekeringen er van toepassingen kunnen zijn voor u, kunt u ons gerust contacteren en wij helpen u graag verder.