T 09 330 22 28     assurrisk@verz.kbc.be   

AssurRisk Knesselare


Kerkstraat 2
9910 Knesselare
T 09 330 22 28
F 09 371 95 33
assurrisk@verz.kbc.be


AssurRisk Nevele


Markt 7
9850 Nevele
T 09 371 95 22
F 09 371 95 33
assurrisk@verz.kbc.be


uw medewerkers
Verplichte verzekering arbeidsongevallen
Van zodra u met uw onderneming personeel in dienst neemt, bent u wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan ten voordele van uw personeel. Dankzij de arbeidsongevallenverzekering worden uw werknemers vergoed indien ze tijdens de uitvoering van hun beroepsactiviteit het slachtoffer worden van een arbeidsongeval. Ook een auto-ongeval van en naar het werk wordt aanzien als een arbeidsongeval waardoor de medische kosten van een ongeval gedekt zijn.

De arbeidsongevallenverzekering vergoedt de medische kosten, de kosten voor tijdelijke invaliditeit, blijvende invaliditeit, de nabestaanden bij overlijden van de werknemer ten gevolge van een arbeidsongeval en hulp van anderen.

Belangrijk om te weten: Indien u vergeet om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten, kunt u strafrechtelijk vervolgd worden of een boete krijgen.

Naast de verplichte arbeidsongevallenverzekering zijn er nog tal van andere mogelijkheden om de bescherming die de arbeidsongevallenverzekering biedt, uit te breiden aangezien de arbeidsongevallenverzekering in sommige gevallen niet volstaat.
  • Verzekering gewaarborgd loon na een arbeidsongeval
  • Aanvullende verzekering arbeidsongevallen
  • Ongevallenverzekering privéleven op basis van de arbeidsongevallenwet
  • Bijstand personeel
  • Ongevallenverzekering onbezoldigde helpers
  • Ongevallenverzekering op basis van een overeengekomen jaarloon
Collectieve hospitalisatieverzekering
Als extralegaal voordeel voor uw medewerkers kunt u een collectieve hospitalisatieverzekering afsluiten, een win-winsituatie voor beide partijen. Uw medewerker geniet namelijk van een hospitalisatiedekking waarbij een ziekenhuisopname gedekt is en u kunt uw medewerkers een extralegaal voordeel geven waardoor u gespaard blijft van RSZ-bijdragen op de premies.

De collectieve hospitalisatieverzekering dekt onder meer de raadplegingen, onderzoeken, geneesmiddelen, het ziekenhuisverblijf, protheses en orthopedische toestellen, en meer. Bovendien worden de medische noodzakelijke kosten vergoed van 2 maanden voor en 6 maanden na de ziekenhuisopname.

Groepsverzekering voor personeel
Als ondernemer wilt u uw medewerkers gemotiveerd houden en belonen voor hun prestaties. U kunt het brutoloon verhogen maar daar blijft er netto minder van over. Een alternatief is een groepsverzekering waarbij er op een fiscaal voordelige manier gespaard wordt voor een aanvullend pensioen voor uw medewerkers.

U geniet als werkgever van een fiscaal voordeel daar de RSZ-bijdrage slechts 8,86% bedraagt. Uw medewerkers genieten van een extralegaal voordeel waarbij ze netto meer kunnen overhouden dan bij een bruto loonsverhoging.