T 09 330 22 28     assurrisk@verz.kbc.be   

AssurRisk Knesselare


Kerkstraat 2
9910 Knesselare
T 09 330 22 28
F 09 371 95 33
assurrisk@verz.kbc.be


AssurRisk Nevele


Markt 7
9850 Nevele
T 09 371 95 22
F 09 371 95 33
assurrisk@verz.kbc.be


uw patrimonium


De gebouwen en de inhoud van uw onderneming zijn verzekerd via KBC verzekeringen. De polissen die KBC aanbiedt zijn op maat gemaakt per sector en bieden uw onderneming een optimale dekking. Dankzij deze op maat gemaakte polissen kunnen we per onderneming een passende verzekering aanbieden met de waarborgen die voor uw onderneming van toepassing zijn. Zo kunt u onder meer gedekt zijn voor schade aan roerende en onroerende goederen, omzetverlies en nog veel meer:

Brandverzekering
Deze verzekering dekt naast het brandrisico ook ontploffing, blikseminslag, vandalisme, storm, aanrijding met voertuigen, water en stookolie, en nog veel meer. Bovendien bent u als huurder van uw patrimonium eveneens gedekt tegen aansprakelijkheidskwesties.

Diefstalverzekering
De diefstalverzekering dekt het verlies van de goederen ten gevolge van een diefstal alsook de schade die de dief aanbrengt zonder dat er effectief iets gestolen is. Op die manier is de inhoud steeds verzekerd. Dit kan gaan over koopwaar, materieel, dieren, inboedel, en waardepapieren (effecten, obligaties, ...). Bovendien is de inboedel die zich buiten het bedrijfsgebouw bevindt mee opgenomen in de diefstalverzekering.

Productieverlies
Deze dekking breidt de brandverzekering uit door ook uw productieverlies te dekken zodat uw onderneming een bestaansgarantie geniet. Deze verzekering is speciaal opgesteld voor de land- en tuinbouwsector. Als er schade is aan dieren of planten, worden de financiële gevolgen gedekt alsook het materieel verlies.

Alle risico's verzekering van specifieke voorwerpen
Deze verzekering is vooral bestemd voor ondernemingen die gebruik maken van duurder apparatuur waarvoor men een extra bescherming wil voorzien. Met duurder apparatuur worden vooral elektronische en medische apparatuur bedoeld alsook de meer technische voorwerpen zoals pompen, koelinstallaties,... Danzkij deze verzekering is de beschadiging of vernieling van dergelijke voorwerpen gedekt.

Aansprakelijkheid bedrijfsgebouwen
Indien uw bedrijfsgebouw schade aanbrengt aan derden worden de daaraan verbonden kosten gedekt door de verzekering BA-gebouw. Als een dakpan van uw gebouw op de auto van een klant valt, is dit gedekt door deze verzekering. Dankzij deze verzekering wordt u gevrijwaard van dergelijke schade-eisen.

Rechtsbijstandsverzekering
Dankzij de rechtsbijstandsverzekering kunt u genieten van juridische hulp door experts die u begeleiden indien uw bedrijf schade lijdt die veroorzaakt is door iemand anders. Zo kunt u beroep doen op een advocaat als u verdacht wordt van een misdrijf.

Verzekering voor goederen die je vervoert
De verzekering vervoerde goederen zorgt ervoor dat de lading beschermd is tegen beschadiging of diefstal als u regelmatig rondrijdt met waardevol koopwaar of materieel. Een drankleverancier, elektricien, schrijnwerker,... zal dankzij deze verzekering gedekt zijn tegen beschadiging aan zijn materieel.

Bedrijfsschadeverzekering
Kunt u door een stroompanne een tijdje uw bedrijfsactiviteit niet uitvoeren met de financiële verliezen als gevolg? De verzekering bedrijfsschade dekt deze gevallen waardoor de vaste kosten en het verlies aan winst worden terugbetaald.

Verzekering waardepapieren
Waardepapieren zoals bankbiljetten, edelmetalen, zegels, effecten en dergelijke kunnen vernietigd, verloren of beschadigd raken. De vergoeding van de meeste verzekeringen ligt ver onder de werkelijke waarde van deze waarden. De waardenverzekering beschermt uw waarden afzonderlijk zodat u steeds voor de volledige waarde wordt vergoed.

Dierenverzekering
Als rundvee- of paardenhouder bestaat een groot deel van uw kapitaal uit dieren en bent u bijgevolg financieel afhankelijk van de productie van uw dieren. Dankzij de dierenverzekering kunt u zich indekken tegen ziektes of ongevallen van uw dieren alsook het gedaalde bedrijfsinkomen ten gevolge van die ziektes of ongevallen.


Verder is het nog mogelijk om u, als onderneming in te dekken tegen risico's zoals wijziging van klimaat- en groeifactoren en bodemsanering.
Voor meer informatie kunt u ons steeds vrijblijvend contacteren. Wij helpen u graag verder.
meer »