T 09 330 22 28     assurrisk@verz.kbc.be   

AssurRisk Knesselare


Kerkstraat 2
9910 Knesselare
T 09 330 22 28
F 09 371 95 33
assurrisk@verz.kbc.be


AssurRisk Nevele


Markt 7
9850 Nevele
T 09 371 95 22
F 09 371 95 33
assurrisk@verz.kbc.be


uzelf en uw pensioen
Als zelfstandige of als bedrijfsleider van uw vennootschap werkt u hard om uw zaak op te bouwen.
Dit werpt ongetwijfeld vruchten af. Maar wat als u stopt met werken?
Onze sociale zekerheid biedt u slechts een beperkt vangnet. Daarom kunt u voor uzelf kiezen uit een aantal aanvullende voorzieningen.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
Net voor uw pensioen bent u een bepaalde levensstandaard gewoon en om deze aan te houden is het aan te raden om een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen af te sluiten. Een VAPZ biedt u een gegarandeerd rendement en voldoende zekerheid, met eventuele winstdelingen. Daarbovenop geniet u van een belastingvermindering en een milde eindbelasting. Het is bovendien ook mogelijk om de waarborg overlijden mee in te dekken in uw VAPZ-contract.

Ook een sociaal-VAPZ contract kan afgesloten worden via uw KBC-verzekeringsaggent.

Individuele Pensieontoezegging
Een andere manier om de bedrijfsleider van een aanvullend pensioen te voorzien is de individuele pensioentoezegging. Met een IPT is het de vennootschap die het pensioen financiert op een fiscaal gunstige manier. Daarnaast zijn de gestorte premies aftrekbaar voor de vennootschap als beroepskosten. Een IPT biedt daarbij ook een financieel vangnet bij ziekte of ongeval.

Ook in een IPT-contract hebt u de mogelijk om een waarborg overlijden in te dekken. Daarnaast kunt u de waarborg gewaarborgd inkomen op een voordelige manier opnemen in uw IPT.

De verzekering richt zich echter tot bedrijfsleiders van een vennootschap die maandelijks een loon ontvangen, de bedrijfsleidersbezoldiging.

Pensioenopbouw gefinancierd met de RIZIV-toelage
Bent u als medische vrije beroeper toegetreden tot de nationale akkoorden van het RIZIV? Dan ontvangt u jaarlijks een bedrag dat u moet gebruiken om een pensioenspaarverzekering of verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. Dankzij deze formule bouwt u een aanvullend pensioen op waarbij u ook extra dekkingen geniet bij invaliditeit door ziekte of ongeval.

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen
Ook als zelfstandige ondernemer blijft u niet gespaard van een ongeval of ziekte. De verzekering gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen biedt u een maandelijkse uitkering bovenop de uitkering van het ziekenfonds. Bovendien wordt de premie tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid terugbetaald door KBC. U kiest zelf de eigen-risicotermijn, de periode na uw ongeval of ziekte waarbij u geen uitkering geniet. Dankzij KBC-gewaarborgd inkomen kunt u tot 80% van uw beroepsinkomen verzekeren onder verschillende formules, naargelang uw persoonlijke voorkeur.


Naast deze verzekeringen zijn er nog bijkomende verzekeringen indien u uw kinderen of echtgenoot laat meehelpen in de zaak, of een schuldsaldoverzekering voor ondernemers. Voor bijkomende informatie kunt u ons contacteren en wij helpen u graag verder.